Stichting Vrienden van Con Amore

Het doel van de stichting is het verlenen van materiële en – indien gewenst – immateriële steun aan COV “Con Amore” te Zwijndrecht. Zij tracht dat doel te bereiken door het bijeen brengen van gelden van sponsors en andere begunstigers, veelal afkomstig uit het bedrijfsleven in de regio. Deze sponsorgelden zijn welhaast onmisbaar om grote koorwerken te kunnen blijven uitvoeren.

Wij stellen geen limiet aan de hoogte van een sponsorbijdrage, noch naar beneden, noch naar boven. Al bij een sponsoring van ten minste € 100,– per jaar ontvangt u op verzoek 2 vrijkaarten met gereserveerde plaats voor een concert van Con Amore. Bovendien wordt de naam met logo van uw bedrijf vermeld op de website van Con Amore en in de programmaboekjes van de concerten.

Wanneer u ons wilt steunen of meer wilt weten over onze stichting kunt u contact opnemen met onze voorzitter  Mevr. Tineke Speelman; via ons contactformulier.

Ons IBAN-bankrekeningnummer is: NL72INGB0009521214.

De Stichting Vrienden van Con Amore is ingeschreven bij de K.v.K. te Rotterdam onder nummer 41121810.