In de algemene ledenvergadering van l.l. 25 april 2019 werd de steun aan de leden gevraagd voor deze wens van onze dirigente  Er werd besloten op probeerbasis en op een nader te bepalen datum een deel van een repetitieavond hieraan te besteden. Oksana heeft hier iemand voor op het oog.