Lid worden?
Con Amore is een open , sociaal en gastvrij koor. Wij hebben een rijke koorhistorie achter ons maar zingen sinds 2016 als afgeslankte COV en proberen ons te onderscheiden met 1x per seizoen een goede uitvoering van kleinere muziekstukken
Momenteel bestaat ons koor uit 30 leden, waarvan  sopranen, alten, 5 tenoren en 4 bassen. Zoals u ziet zijn de mannen in de minderheid. Wij heten daarom nieuwe tenoren en bassen maar ook sopranen en alten van harte welkom.
Voor Con Amore geldt,  dat leden over enige aanleg dienen te beschikken, wat niet wil zeggen dat men een geschoolde stem moet hebben. Tijdens de repetities wordt voldoende aandacht besteed aan zangtechniek. Ook hoeft men niet feilloos van blad te kunnen zingen, omdat alle partijen ruimschoots tijdens de repetities aan bod komen. Er is oefenmateriaal beschikbaar via Cyberbass of via midifiles/mp3-files op onze website. Inzet en enthousiasme zijn van groot belang. Van leden wordt verwacht dat er thuis gestudeerd wordt en dat zij de repetities zoveel mogelijk bijwonen.
De beste manier om erachter te komen of zingen in ons koor iets voor u is om mee te doen en onze repetities te ervaren. De eerste twee weken bent u onze gast en doet u mee met het koor. Daarna besluit u lid te worden.

Projectlidmaatschap
Bij ons koor bestaat ook de mogelijkheid om voor een bepaald concert mee te zingen. Zeker nu ons koor het volgend jaar 2020 40jaar bestaat en dat dit bij een JUBILEUMconcert zeer welkom  is.  U wordt dan tijdelijk lid, met andere woorden: projectlid. U betaalt een vooraf bepaalde prijs voor het meezingen en na het concert stopt het lidmaatschap, tenzij u enthousiast bent geworden en lid blijft van ons koor.  Voor het projectlidmaatschap gelden de volgende voorwaarden:   90 Euro  incl muziek, koffie en thee

Projectleden dienen met muziek vertrouwd te zijn.

Kom gewoon eens meezingen! Elke stem is welkom.
We repeteren op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur sinds 31/10/2019 in de Develhofkerk , L.v.Nederhoven 21  Zwijndrecht.  De contributie als lid bedraagt € 45,00 per kwartaal over totaal 4 kwartalen.

Ons bankrekeningnummer is: NL41RABO0377525839 t.n.v. COV Con Amore te Zwijndrecht

Kandidaat-leden kunnen zich telefonisch (078- 6123641) of per email (lettyderidder@live.com) aanmelden bij onze ledensecretaresse Letty de Ridder, waarna zij door een bestuurslid welkom worden geheten en geïntroduceerd bij de dirigente. Natuurlijk is het ook mogelijk om zonder verder verplichtingen te komen luisteren tijdens de repetities.Een stemmentest voor een goede indeling wordt later met de dirigente bepaald.