Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter                  : Hr.Cees de Baat    Tel. 078-61228922

Secretaresse             : Mevr. Francine Hoogerheijde Tel.0610635613

Ledensecretaresse  : Mevr. Letty de Ridder 078-6123641

Penningmeester     : Hr.Bas v.d.Bogaard 078-6104121

Alg.adjunct              : Hr. P.Visser 078-6192794