Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter                  : Hr. Cees de Baat  Tel. 078-6128922

Secretaresse             : Mevr. Francine Hoogerheijde Tel.0610635613

Ledensecretaresse  :   Mevr. Letty de Ridder 078-6123641

Penningmeester     :    Hr.Bas v.d. Bogaard 078-6104121

Alg.adjunct              :   Hr. Piet Visser 078-6192794